Kategooria: Piibli raamatud

Mida see tähendab, et valitsus on Tema õlgadel (Jesaja 9:6)?

Mida see tähendab, et valitsus on Tema õlgadel? Mida tähendab Jesaja 9:6?

Loe Edasi

Kes on Ilmutuse 7:9 kõigi rahvaste, hõimude, rahvaste ja keelte hulk?

Kes on Ilmutuse 7:9 kõigi rahvaste, hõimude, rahvaste ja keelte hulk? Kes on need inimesed, kellest Ilmutuse 7:9 räägib?

Loe Edasi

Kuidas ma saan Issandalt armu saada (Õpetussõnad 8:35)?

Kuidas ma saan Issandalt armu saada? Mida tähendab Õpetussõnad 8:35?

Loe Edasi

Mida tähendab, et elu on midagi enamat kui toit (Luuka 12:23)?

Mida see tähendab, et elu on midagi enamat kui toit? Mida tähendab Luuka 12:23?

Loe Edasi

Mida see tähendab, et Jeesus on tõeline valgus (Johannese 1:9)?

Mida see tähendab, et Jeesus on tõeline valgus? Mida tähendab Johannese 1:9?

Loe Edasi

Mida tähendab, et Jumala riik ei tule vaatlusega (Luuka 17:20)?

Mida tähendab, et Jumala riik ei tule vaatlusega? Mida tähendab Luuka 17:20?

Loe Edasi

Mida see tähendab, et Jumala riik ei söö ega joo (Rm 14:17)?

Mida see tähendab, et Jumala riik ei söö ega joo? Mida tähendab Roomlastele 14:17?

Loe Edasi

Miks nägi mees, kelle Jeesus tekstis Markuse 8:24 tervendas, alguses inimesi „nagu puud kõndimas”?

Miks nägi mees, kelle Jeesus tekstis Markuse 8:24 tervendas, alguses inimesi „nagu puud kõndimas”? Miks Jeesus seda meest esimest korda täielikult ei tervendanud?

Loe Edasi

Miks öeldakse 1. Timoteosele 4:1, et mõned lahkuvad usust?

Miks öeldakse 1. Timoteosele 4:1, et mõned lahkuvad usust? Mida tähendab usust lahkumine?

Loe Edasi

Mida tähendab, et Jeesus oli alguses koos Jumalaga (Johannese 1:2)?

Mida see tähendab, et Jeesus oli alguses koos Jumalaga? Mida tähendab Johannese 1:2?

Loe Edasi

Mida tähendab, et „jõuga ei võida keegi” (1. Saamueli 2:9)?

Mida tähendab, et „jõuga ei võida keegi”? Mida tähendab 1. Saamueli 2:9?

Loe Edasi

Miks ütleb Paulus Filiplastele 3:8: 'Ma pean kõike kahjuks'?

Miks ütleb Paulus: 'Ma pean kõike kahjuks'? Mida tähendab Filiplastele 3:8?

Loe Edasi

Mida tähendab see, et kohtunike päevil tegi igaüks seda, mis oli tema enda silmis õige (Kohtumõistjate 17:6)?

Mida tähendab see, et kohtunike päevil tegid kõik seda, mis tema enda arvates õige oli? Mida tähendab Kohtumõistjate 17:6?

Loe Edasi

Mida tähendab kavalalt väljamõeldud muinasjuttude järgimine (2. Peetruse 1:16)?

Mida tähendab kavalalt väljamõeldud muinasjuttude järgimine? Mida tähendab 2. Peetruse 1:16?

Loe Edasi

Mis tähendus on sellel, et Jumal ütleb: „Ma kihlan su endaga igaveseks” (Hoosea 2:19)?

Mis tähendus on sellel, et Jumal ütleb: „Ma kihlan su endaga igaveseks” (Hoosea 2:19)? Mida Hoosea mõtles, kui ta ütles: 'Minu rahvas hävitatakse teadmiste puudumise tõttu'?

Loe Edasi

Kes on kirjakohas 1. Moosese 3:15 'naise seeme'?

Kes on kirjakohas 1. Moosese 3:15 'naise seeme'? Kas naise seeme on Piibli esimene lubadus tulevase Päästja kohta?

Loe Edasi

Mida tähendab „kinnitada oma südameid” (Jakoobuse 5:8)?

Mida tähendab „oma südame kinnitamine”? Mida tähendab Jaakobuse 5:8?

Loe Edasi

Mida tähendab, et Issand on tasu Jumal (Jeremija 51:56)?

Mida tähendab, et Issand on tasu Jumal? Mida tähendab Jeremija 51:56?

Loe Edasi

Mida tähendab Johannese 1:1, et „Sõna oli Jumal”?

Mida tähendab Johannese 1:1, et „Sõna oli Jumal”? Kuidas saaks Sõna olla korraga Jumal ja Jumalaga?

Loe Edasi

Miks Markuse evangeelium seda terminit nii sageli kasutab?

Miks Markuse evangeelium seda terminit nii sageli kasutab? Mida Markuse evangeelium suhtleb kohe korduvate esinemistega?

Loe Edasi
Top