Mida tähendab kristlasele kasvada usus?

Mida tähendab kristlasele kasvada usus? VastusMeil on Pühakirjas käsk „kasvada meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises” (2. Peetruse 3:18). See kasv on vaimne kasv, kasvamine usus.Sel hetkel, kui võtame Kristuse vastu oma Päästjana, sünnime vaimselt uuesti Jumala perekonda. Kuid nagu vastsündinud laps vajab kasvamiseks ja heaks arenguks toitvat piima, nii vajab ka kristlane beebi kasvamiseks vaimset toitu. „Inuke nagu vastsündinud imikud puhast vaimset piima, et te kasvaksite selle läbi oma päästes, nüüd, kui olete maitsnud, et Issand on hea” (1. Peetruse 2:2-3). Uues Testamendis kasutatakse piima kristliku elu põhilise sümbolina.

Kuid lapse kasvades muutub tema dieet ka tahket toitu. Seda silmas pidades lugege, kuidas Heebrea kirjanik manitses kristlasi: Tegelikult, kuigi selleks ajaks peaksite olema õpetajad, vajate kedagi, kes õpetaks teile uuesti Jumala sõna elementaarseid tõdesid. Teil on vaja piima, mitte tahket toitu! Igaüks, kes elab piimast, olles veel väike, ei ole õigluse õpetusega tuttav. Tahke toit on aga küpsetele, kes on pideva kasutamisega õppinud eristama head kurjast” (Heebrealastele 5:12-14). Paulus nägi sama probleemi ka Korintose usklikega; nad ei olnud oma usus kasvanud ja ta suutis neile anda ainult 'piima', kuna nad ei olnud valmis tahkeks toiduks (1. Korintlastele 3:1-3).Analoogia inimlapse ja vaimse beebi vahel katkeb, kui mõistame, kuidas iga beebi küpseb. Inimbeebit toidavad tema vanemad ja kasv on loomulik. Kuid väike kristlane kasvab ainult nii palju, kui ta sihikindlalt loeb ja kuuletub ning rakendab Sõna oma ellu. Kasv on tema teha. On kristlasi, kes on päästetud palju aastaid, kuid vaimselt on nad alles imikud. Nad ei suuda mõista Jumala Sõna sügavamaid tõdesid.Millest peaks kristlase toitumine koosnema? Jumala Sõna! Piiblis õpetatavad tõed on kristlastele rikkalik toit. Peetrus kirjutas, et Jumal on andnud meile kõik, mida me eluks vajame, läbi meie (kasvava) teadmise Temast. Lugege hoolikalt 2. Peetruse 1:3-11, kus Peetrus loetleb iseloomuomadused, mis tuleb lisada meie usu algpunkti, et saaksime küpsuseni ja saaksime rikkalikult vastu võtta meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki.

Top