Mida see tähendab, et Jeesuse tunnistus on prohvetikuulutuse vaim (Ilmutuse 19:10)?

Mida see tähendab, et Jeesuse tunnistus on prohvetikuulutuse vaim (Ilmutuse 19:10)? VastusIlmutuse 19:10 esitab julge avalduse prohvetikuulutuse ja Jeesuse Kristuse vahelise suhte kohta: Jeesuse tunnistus on prohvetikuulutuse vaim (NKJV). Ilmutusraamat on prohvetiraamat, mille Jeesus Kristus andis oma sulasele Johannesele (Ilmutuse 1:1). Termin ilmutus viitab millegi varem tundmatu paljastamisele või teatavaks tegemisele. Ilmutus on nagu loori tagasitõmbamine, et näidata, mis selle taga on, või kingituse lahtipakkimine, et näha, mis selle sees on.Mis on siis ennustus? Lihtsamalt öeldes on prohvetiennustus Jumala kommunikatsioon inimkonnale. Mõned ennustused võivad rääkida tulevastest sündmustest, teised aga mitte. Prohveteid kasutati Jumala hääletoruna – nad kuulasid Jumalat ja edastasid seejärel Jumala sõnumi massidele. Mõned prohvetite näited on Eelija, Jesaja, Mooses ja Joona.

Ilmutuse 19:10 kontekstis on Johannes näinud kurja maailmasüsteemi, mida nimetatakse Suureks Babüloniks (Ilmutuse 18). Suur rahvahulk taevas pühitseb ja laulab Jumalat selle kohtumõistmise pärast (Ilmutuse 19:1–3) ja sellepärast, et nüüd on aeg Talle pulmaõhtusöögiks (salmid 6–8). Ingel ütleb Johannesele: Õndsad on need, kes on kutsutud Talle pulmaõhtusöögile! (Ilmutuse 19:9). Selle kuulutuse peale langeb Johannes kummardama ingli jalge ette, kes seda prohvetikuulutust edastab, kuid ingel nõuab, et Johannes tõuseks püsti, sest ta on vaid kaasteenija (Ilmutuse 19:10; vrd Koloslastele 2:18). .Vastuseks Johannese valele kummardamisele ütleb ingel: Vaata, et sa seda ei teeks! . . . Kummardage Jumalat! Sest Jeesuse tunnistus on prohvetliku kuulutamise vaim (Ilmutuse 19:10, NKJV). Oluline on mõista, et see väide on vastus Johannese kavatsusele inglit kummardada. Algkeeles (kreeka keeles) oleva klausli ehituse tõttu on kolm levinud arusaama Jeesuse tunnistus on prohvetliku kuulutamise vaim :1. Jeesus on kõigi prohvetikuulutuste sisu või, teisiti öeldes, Jeesus on kõigi prohvetikuulutuste ühine teema.


2. Kõik tõelised ennustused annavad tunnistust Jeesusest. Seetõttu peaksid kõik prohvetlikud kuulutused panema meid kummardama ainult Teda.
3. Jeesuse antud sõnum või tunnistus on tõelise prohvetikuulutuse olemus. Jeesus on Sõna ja ükski prohvetikuulutus ei tule meieni muidu kui Tema kaudu, viidates lõpuks Jumalale kui kõigi tõeliste prohvetikuulutuste allikale.

NIV tõlgib ingli ütlust nii, et Jeesusest tunnistab prohvetikuulutuse Vaim. NLT sõnastus on Prohvetikuulutuse olemus on anda selge tunnistus Jeesusest. Mõlema tõlke sõnastus eelistab ühte kahest esimesest ülaltoodud tõlgendusest. Kolmas tõlgendus näib siiski kõige paremini sobivat Ilmutuse 19:10 konteksti. Johannes ei pea kummardama inglit, vaid ainult Jumalat. Kuna Johannes kummardas inglit vastusena antud ennustusele, tagab ingel, et Johannes mõistab, et Jeesus on suhtluse allikas ja ainult Tema on kummardamist väärt (vrd Luuka 4:8; Ap 14:11–15).

Järgides ingli Johannesele antud käsku, peaksime kummardama ainult Jumalat. Me ei pea kummardama mitte sõnumi edastajat, vaid sõnumi allikat. Kuigi Jumal on teinud palju ilusaid asju, näiteks ingleid, on Tema üksi väärt meie kiitust (vrd Johannese 17:3; 1. Timoteosele 1:17; 6:15; 1. Saamueli 7:4).Top