Kes oli Piiblis kuningas Ahab?

Kes oli Piiblis kuningas Ahab? VastusAhab kuulus Iisraeli ajaloos, alates Jerobeami valitsusajast, üha kurjemate kuningate rida. Kuningas Ahab tegi ISSANDA silmis rohkem kurja kui ükski neist enne teda (1. Kuningate 16:30). Üks Ahabi elust kirja pandud sündmustest, mis viisid tema allakäiguni, oli tema abiellumine kurja naisega, kelle nimi oli Iisebel, kes vihkas eriliselt Jumala rahvast (1. Kuningate 18:4). Abiellumise tõttu paganliku naisega pühendus Ahab valejumalate Baali ja Asera kummardamisele Iisraelis (1. Kuningate 16:31–33).Kuningas Ahabi kurjusele astus vastu prohvet Eelija, kes hoiatas Ahabi tulevase kohtumõistmise eest, kui ta ei kuuletu Issandale. Ahab süüdistas Eelijat Iisraeli probleeme tekitamises (1. Kuningate 18:17), kuid kolm ja pool aastat kestnud näljahäda põhjuseks oli Ahabi ebajumalakummardamise propageerimine (salm 18). Dramaatilises vastasseisus Eelija ja Ahabi valeprohvetite vahel tõestas Jumal Iisraelile, et tema, mitte Baal, on tõeline Jumal (1. Kuningate 18:16–39). Sel päeval tapeti kõik Ahabi Baali mehed (salm 40).

Kuningas Ahab eiranud ka Issanda otsest käsku hävitada Arami kuningas Ben-Hadad. Jumal pani selle paika nii, et Ahab juhtis Iisraeli võidule, kuid Ahab sõlmis lepingu kuningaga, kelle ta pidi tapma (1. Kuningate 20.). Seetõttu ütles Jumal Ahabile ühe nimetu prohveti kaudu, et see on sinu elu tema elu eest, sinu rahvas tema rahva eest (salm 42).Sündmus, mis pitseeris Ahabi hukatuse, oli tema süütu mehe mõrv (1. Kuningate 21.). Ahab ihkas Naabot-nimelise mehe viinamarjaistandust. Kuningas pakkus, et ostab viinamarjaistanduse, kuid Naabot keeldus, sest Seadus keelas tal seda müüa (1. Kuningate 21:2–3; vrd 3. Moosese 25:23). Sel ajal, kui Ahab sellest oma palees nurises, korraldas tema naine Nabothi mõrva. Kui viinamarjaistanduse omanik oli teelt väljas, võttis kuningas Ahab viinamarjaistanduse endale. Eelija tuli Ahabi juurde ja ütles talle, et Issand tegeleb temaga ja lõikab ära kõik tema järeltulijad. Ka Ahabi ennast tabaks alatu saatus: kohas, kus koerad lakkusid Naaboti verd, lakkuvad koerad teie verd – jah, teie verd! (1. Kuningate 21:19). Seda kuuldes rebis Ahab riided katki, pani selga kotiriie ja paastus. Ta lamas kotiriides ja käis alandlikult ringi (salm 27). Vastuseks Ahabi meeleparandusele lükkas Jumal Ahabi dünastia hävitamise halastavalt edasi kuni Ahabi surmani (salm 29).Ahabi üle ennustatud kohtuotsus täitus täpselt nii, nagu Eelija ennustas. Jumal kasutas Ahabi enda valeprohveteid, et meelitada teda minema lahingusse Raamot-Gileadi, kus teda tabas juhuslik nool ja ta langes vankris aeglaselt surnuks. Hiljem pesid nad vankrit Samaaria tiigi ääres (kus prostituudid suplesid) ja koerad lakkusid tema verd, nagu Issanda sõna oli kuulutanud (1. Kuningate 22:38). Pärast Ahabi surma tappis Jehu Iisebeli (2 Kuningate 9) ja kõik Ahabi järeltulijad (2 Kuningate 10).Jumal mõistis kuningas Ahabi õiglaselt kohut, kuna ta ei kuuletunud Issanda otsestele käskudele, kuritarvitas oma vastutust Iisraeli kuningana ja juhtis Jumala rahva ebajumalateenistusse. Lõpuks ei leidunud kedagi Ahabi sarnast, kes müüs end Issanda silmis kurja tegema, mida õhutas tema naine Iisebel. Ta käitus ebajumalaid järgides kõige alatumalt (1. Kuningate 21:25–26).Top